RODO

RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami EU, ale także wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej.

Rozporządzenie wchodzi w życie 25 maja 2018 roku.

Nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wprowadza szereg zmian, które dotyczą wszystkich podmiotów gospodarczych mających do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych.

Rozporządzenie RODO wprowadza wysokie sankcje za naruszenie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, a każda osoba, która poniosła szkodę w wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Firma Security Point oferuje Państwu pełne przygotowanie i wdrożenie procesów w odniesieniu do wymagań rozporządzenia RODO.

Nasza firma została utworzona przez ludzi, którzy całą zawodową karierę poświecili mechanicznym oraz elektronicznym systemom zabezpieczeń. Bez względu czy mówimy tu o zabezpieczaniu wartości finansowych, ochronie fizycznej obiektów czy też o bezpieczeństwie danych, nasi specjaliści posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie aby prawidłowo dopasować systemy bezpieczeństwa do Państwa potrzeb.  

W skład specjalistów Security Point wchodzą prawnicy, licencjonowani technicy zabezpieczeń oraz pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych. Tylko połączenie wiedzy z każdego z powyższych działów pozwala nam stworzyć pełny, zgodny z obowiązującymi przepisami system bezpieczeństwa.  

W zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych, zwanego potocznie RODO, nasi Specjaliści posiadają niezbędną wiedzę do przeprowadzania zarówno audytów jak i wdrożenie całej  procedury. Świadczą o tym liczne wdrożenia dla największych i najbardziej wymagających Spółek na rynku.

W skład procesów wchodzą:

- Ocena ryzyka przedsiębiorstwa w ujęciu RODO

- Inwentaryzacja miejsc przetwarzania danych w przedsiębiorstwie

- Tworzenie i wrażanie procedur wewnętrznych zgodnych z RODO:

- Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych

- Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym

- Procedura Zarządzania Incydentami wraz z analizą ryzyka

- Polityka Bezpieczeństwa Fizycznego 

- Szkolenie pracowników i kadry zarządzającej

- Licencjonowani audytorzy z dostępem do dokumentacji tajnej

- Informatyczne i mechaniczne systemy bezpieczeństwa


Ponieważ schemat każdego wdrożenia jest szykowany bezpośrednio pod konkretny zakres działalności Klienta, serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółowiej oferty. 

Tylko stworzone bezpośrednio instrukcję do Państwa branży i typu danych pozwolą na pełne zabezpieczenie się przed nieuczciwymi działaniami konkurencji czy też osób próbujących wyłudzić zadośćuczynienie.